در صورتی که قصد استفاده از خدمات ... دارید و حساب کاربری ندارید
لطفاً با ... مکاتبه کنید.

 در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 236 تماس حاصل فرمائید.

دشنامگويى و بدزبانى و دريدگى ، از [نشانه هاى] نفاق است.

پیامبر اکرم (ص) - امام صادق (ع) - بحار الأنوار : 79/113/14.