در صورتی که قصد استفاده از خدمات ... دارید و حساب کاربری ندارید
لطفاً با ... مکاتبه کنید.

 در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 236 تماس حاصل فرمائید.

كسى كه در انتظار امر (فرج و ظهور ما) از دنيا رود، او را چه زيان كه در ميان خيمه مهدى و سپاه او نميرد؟!

پیامبر اکرم (ص) - امام باقر (ع) - الكافي : 1 / 372 / 6 عن هاشم .