در صورتی که قصد استفاده از خدمات ... دارید و حساب کاربری ندارید
لطفاً با ... مکاتبه کنید.

 در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 236 تماس حاصل فرمائید.

سه چيز از لوازم ايمان است آنكه وقتي خشمگين شد خشمش وي را بكار ناحق واندارد و آنكه وقتي راضي شد رضايش او را از حق دور نسازد و آنكه وقتي قدرت داشت بدان چه حق ندارد دست نبرد

پیامبر اکرم (ص) - نهج الفصاحه